top of page

Tarieven

Vanuit de zorgverzekering wordt 3 uur diëtetiek per jaar vergoed. De kosten van de behandeling worden echter wel van je eigen risico afgetrokken, wat betekent dat het door de zorgverzekeraar bij jou in rekening wordt gebracht wanneer je je eigen risico nog niet hebt verbruikt. Ben je aanvullend verzekerd? Dan is er een kans dat je extra uren vergoed krijgt. 

Ketenzorg

Wanneer je voedingsadvies wilt vanwege een chronische aandoening, zoals bijvoorbeeld COPD, Diabetes Mellitus of hart- en vaatziekten kan het zijn dat de behandeling onder de ketenzorg valt. In dat geval valt de behandeling onder de basisverzekering en hoef je geen eigen risico te betalen. 

Verwijzingen

Bij de meeste zorgverzekeraars is een verwijsbrief niet nodig om het consult vergoed te krijgen.  Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heb je bij enkele zorgverzekeraars nog een verwijzing van de (huis)arts nodig. Raadpleeg jouw polis of neem contact op met jouw zorgverzekeraar. 

Tarievenlijst

Tarieven per 1 januari 2024
(deze tarieven gelden voor niet gecontracteerde zorg) 

Behandeltijd is afgerond op een kwartier.

In deze praktijk is hiervan afgeleid: 

Intakeconsult - € 120

Vervolgconsult - € 40

Vervolgconsult kort of extra lang (per kwartier) - € 20

Emailconsult - € 20

Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) - € 20

Op verzoek opstellen van een rapportage (per kwartier) - € 20

Groepsbehandeling per kwartier per persoon € 20

Toeslag voor huisbezoek € 30

 

Toelichting behandeltijd 

Een consult bestaat uit twee componenten:
1. Directe tijd
De tijd dat de patiënt contact heeft gehad met de diëtist. Het opstellen van rapportages t.b.v. verwijzers valt hier ook onder. Patiënt mag hierbij aanwezig zijn.

2. Individueel dieetvoorschrift
De tijd die de diëtist o.a. nodig heeft voor het opstellen van een van de volgende werkzaamheden:
– analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens;
– het opstellen van een persoonlijk dieetadvies
De patiënt is hier doorgaans niet bij aanwezig.
De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren. 

 

Afspraak verplaatsen of annuleren?

Je kunt een gemaakte afspraak altijd verplaatsen of annuleren. We horen dat dan graag zo spoedig mogelijk, zodat we de gereserveerde tijd kunnen inzetten voor iemand anders. Je kunt een afspraak verplaatsen of annuleren tot 24 uur vóór de afspraak. Verplaats of annuleer je later, dan zijn we genoodzaakt de kosten bij jou in rekening te brengen. Je ontvangt hiervoor dan een factuur. Op dat moment gelden de tarieven zoals hierboven vermeld. 

bottom of page